e-Siloe

  • W latach 1977-1985 ukazało się 30 numerów Listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Siloe (w tym teksty Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).
  • W latach 2011 - 2018 Centralna Diakonia Modlitwy podjęła się kontynuacji tego dzieła wydając je w wersji elektronicznej jako "e-Siloe", w których podejmowała problematykę szeroko pojętego życia modlitwy.

Lista publikacji e-Siloe:

2016 2W tym numerze m.in:

- Dar tłumaczenia języków - ku zbudowaniu Kościoła - Aleksander Bańka
- Rozeznawanie duchowe w praktyce - ks. Tomasz Owczarek
- Ponieważ Ja zapłaciłem za ciebie - o tajemnicy odkupienia na podstawie księgi Izajasza  - Barbara Misiuro
- Psalm 23 - wielka miłość i troska Boga o każdego człowieka - Piotr Milówka
- Postawa Józefa z Nazaretu - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

2016 2 W tym numerze m.in:

- Dar proroctwa - przesłanie z Nieba - Aleksander Bańka

- Znaki pełne mocy - Aleksander Bańka
- Znaki i cuda - Barbara Misiuro
- Psalm 22 - Męka i zwycięstwo Mesjasza - Piotr Milówka
- Wokół adhortacji "Amoris leatitia" - ks. Marek Modzelewski
- Znaki pełne mocy - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

W tym numerze m.in:

- Diakonia Modlitwy Diecezji Drohiczyńskiej
- Dar uzdrawiania w służbie Królestwa Bożego - Aleksander Bańka
- Przyłapać Boga na gorącym uczynku wolności - Aleksander Bańka
- Adwent i Boże Narodzenie, jakiego nie znacie - Barbara Misiuro
- Niezwykłe miejsca na Camino - Barbara Misiura 
- Psalm 4 - Bóg w działaniu - Piotr Milówka
- Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015-2016 - ks.Marek Modzelewski
- "... lecz idzie mocniejszy ode mnie" - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

W tym numerze m.in:

- Diakonia Modlitwy Diecezji Siedleckiej
- Dar czynienia cudów - Objawienie Bożej wszechmocy - Aleksander Bańka
- Wskrzeszać umarłych - Aleksander Bańka
- "Czy rozumiesz co czytasz? ..." - Barbara Misiuro
- Psalm 3 - W mocy Bożej - Piotr Milówka
- W czasie zmian - ks. Marek Modzelewski
- "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" - Joanna Boncol
- KODA-DM 2015 - świadectwa

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

2015 3 W tym numerze m.in:

- Diakonia Modlitwy Diecezji Tarnowskiej
- Dar Języków - modlitwa stara, jak sam Kościół - Aleksander Bańka
- Przywrócić moc pobożności - Aleksander Bańka
- Fenomen Drogi świętego Jakuba - Barbara Misiuro
- Czy rozumiesz co czytasz?... - Faryzeusze - Barbara Misiuro
- Psalm 2 - Piotr Milówka
- Kościół jest żywy - ks. Marek Modzelewski
- (...) może być prorok tak lekceważony - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

2015 2 W tym numerze m.in:

- Diakonia Modlitwy Archidiecezji Krakowskiej
- Dar wiary charyzmatycznej - ufny przystęp do serca Boga - Aleksander Bańka
- Camino - Barbara Misiuro
- Psalm 1 - Bóg i droga do zwycięstwa - Piotr Milówka
- Wierzyć ... - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

2015 1 W tym numerze m.in:

- Diakonia Modlitwy Diecezji Warszawsko-Praskiej
- Trawers trzech wierzchołków - wędrówka Bożymi górami Synaj-Tabor-Golgota - ks. Ryszard Nowak
- Dar umiejętności poznawania - wiedza, która pochodzi od Ducha - Aleksander Bańka
- Psalmy to modlitwa duszy - Piotr Milówka
- Dać się wyprowadzić Bożemu Duchowi... - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

2014 1 W tym numerze m.in:

 - Spełniona obietnica ("I wyleję Ducha mego") - Aleksander Bańka

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- CDM - początki i cele - Andrzej Sionek

- Konklawe

- Uczniowie z Emaus - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Duchowe dziedzictwo - Andrzej Sionek, Konferencja wygłoszona podczas OM CDM 16-18 listopada 2012 w Warszawie

- Na czasie - ks. Marek Modzelewski

- Przybyliśmy do Rzymu jako pielgrzymi - Magdalena Bury

- ... nad Słowem Bożym - Łk 4,16-30 - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" - Joanna Boncol

- Modlitwa w Tradycji - cz.3 - Szymon Waliczek

- KODA-DM - relacja i świadectwa

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Kościół naszym domem - s. Bogna Młynarz

- Oaza Modlitwy CDM - relacja i świadectwa

- ...nad Słowem - Krzew winny - Joanna Boncol

- Modlitwa w Tradycji cz. 2. - Szymon Waliczek

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Modlitwa w Tradycji - Szymon Waliczek

- Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) - Medytacja nad Słowem Bożym - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Aby mówić o Bogu - Robert Moczulski

- Modlitwa w dziele ewangelizacji - Izabela Nowok

- "Twarda szkoła wiary" (Łk 2,1-20) - medytacja nad Słowem Bożym - Joanna Boncol

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Jak głosić Chrystusa? - konferencja Aleksandra Bańki nt. ogołocenia

- Retrospekcja: Jesienna Oaza Modlitwy w Katowicach (21-23 października 2011 r.) Grzegorz Machoń

- Słyszeć, słuchać, wysłuchać - medytacja nad Słowem Bożym (Łk 10, 38-42); Beata Bassa

 (kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- Oaza Modlitwy - co to jest? - oprac. Dorota Tobiasz

- Retrospekcja: KODA DM 2011 - relacja i świadectwa - Szymon Waliczek

- Medytacja nad Słowem Bożym - "Boże Obietnice, zaciekawienie i boża pasja odkrywcy", Refleksja: Jr 29, 11-14a", Beata Bassa

(kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

 W tym numerze m.in:

- konferencja pt. "Słuchać Pana w Kościele" - o. Waldemar Korba OFMCap, wygłoszona podczas Oazy Modlitwy w Warszawie, marzec 2011
- Medytacja "Nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie" - Jk 1, 2 - 27 - Beata Bassa

(kliknij na obrazek aby pobrać plik PDF)

Kontakt