RODZINA„Rodzina jest Ewangelią, jest Dobrą Nowiną dla współczesnego świata, w sposób szczególny dla świata odchodzącego od chrześcijaństwa” – mówił 19 czerwca w Gnieźnie kard. Kevin Joseph Farrell. Prefekt Dykasterii do spraw Świeckich, Rodziny i Życia przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. na zakończenie pierwszego dnia obrad Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

W homilii purpurat podkreślił, że taka rola rodziny wypływa nie tylko z przyrodzonej jej misji, ale także z konieczności stawiania czoła kryzysowi instytucji małżeństwa, które w różnych krajach zostało poważnie osłabione.
„Jako odpowiedź na ten kryzys, u samych podstaw, wyrosła nowa świadomość ogromnej siły, jaką posiada łaska Boża obecna w sakramencie małżeństwa, która czyni z małżonków owocny podmiot ewangelizacji” – podkreślił kard. Farrell dodając, że „bardzo widoczny jest związek między kryzysem wiary, a kryzysem małżeńskim”.
Szef watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia wskazał na wielką rolę duszpasterstwa rodzin, w które – jak stwierdził – powinni angażować się nie tylko duchowni, ale i świeccy, szczególnie eksperci, a także przedstawiciele grup i ruchów działających na rzecz małżeństwa i rodziny. Zwrócił także uwagę na znaczenie wychowania młodego pokolenia oraz towarzyszenia małżonkom i rodzinom, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
„Kościół uważa służbę na rzecz rodziny za jedno ze swoich podstawowych zadań. W tym sensie człowiek, jak i rodzina, stanowią drogę Kościoła. Właśnie dlatego odczuwa się pilną potrzebę takich postaw, jak wychowanie młodzieży do miłości, kursy dla narzeczonych, spotkania młodych małżonków i pomoc w zadaniu wychowawczym dla rodziców, w trudnych sytuacjach życiowych dla rodziny, we wdowieństwie, jak również dla rodzin, które zostały zranione przez nieudane małżeństwa” – wyliczał kard. Farrell.
„Duszpasterstwo rodzinne – podkreślił dalej – musi być żywe, braterskie, gotowe do przyjęcia i wysłuchania, tak, aby formować sumienia w różnych sytuacjach codziennego życia. Jest to przede wszystkim zadanie należące do wierzących świeckich” – stwierdził purpurat.
Jako pomoc w realizacji tego zadania kard. Farrell wskazał nauczanie papieża Franciszka, a w szczególności jego adhortację Amoris Laetitia, która – jak podkreślił – jest dokumentem o wielkiej wadze i ogromnym bogactwie. „Celem papieża nigdy nie było rozpoczęcie rewolucji w Kościele, czy zniekształcenie doktryny na temat małżeństwa i rodziny, ale to, by umocnić tę doktrynę i zaproponować prawdziwe duszpasterskie nawrócenie miłosierdzia” – przekonywał szef watykańskiej dykasterii.
„Idea i myśl miłosierdzia przenika przez cały tekst tego dokumentu – kontynuował. – Papież Franciszek zaprasza do dyskusji, do zadawania sobie pytań, do znalezienia za każdym razem nowego rozwiązania, ponieważ żadna rodzina nie jest rzeczywistością doskonałą, ale potrzebuje powolnego rozwoju swojej gotowości do miłości. Tekst Amoris laetitia powinien zostać przyjęty z taką prostotą, z jaką został napisany, z miłością i miłosierdziem” – stwierdził kard. Farrell.
Na koniec, wyrażając radość z obecności w Gnieźnie, podkreślił, że Polska, mająca tysiącletnią historię chrześcijaństwa, była na przestrzeni wieków, a w sposób szczególny w ostatnich czasach „promieniem światła dla krajów Europy wschodniej, w głoszeniu Ewangelii rodziny”.
Msza św. pod przewodnictwem kard. Kevina Jospeha Farrella zakończyła pierwszy dzień obrad trwającego w Gnieźnie Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. W dwudniowym spotkaniu uczestniczą duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, przedstawiciele ruchów i wspólnot o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia. We wtorek prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia wygłosi referat nt. zaangażowania świeckich w głoszenie Ewangelii Rodziny.
Organizatorem forum są: Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa w Polsce.

Katolicka Agencja Informacyjna